NYE MEDIER

Den digitale dannelse
- et foredrag om følelser, spilleregler og anerkendelse i de sociale medier.

Det digitale rum åbner og lukker vores verden på én gang. Åbner, fordi vi gennem de digitale teknologier få adgang til et uendeligt hav af viden. Lukker, fordi vi gennem de nye medier bare spejler os selv i en lukket spiral. Så spørgsmålet er: Hvordan navigerer vi i sådan en verden? Hvilken digital dannelse kræver det af os, vores unge og institutionerne? De gamle grækere ville opfordre os til at finde den gyldne middelvej. Men hvad gør vi, mange tusind år efter? Foredraget er lagt ud som en række af inspirerende dilemmaer, lavet på deltagernes egne eksempler, og spørgsmål, der udfordrer jer til at deltage i formuleringen af principperne for den digitale dannelse. Målet er klart: Vi skal blive bedre til og mere fortrolig med at bevæge os ud og ind af digitale og fysiske rum. Og det skal ske med værdighed, selvrespekt og social anerkendelse.
 

Med medie-etikforedraget får I:

  • Overblik: de forskellige sociale medier og deres funktion i det sociale rum. 
  • Motivation: Vi arbejder med – og i – de sociale medier som et socialt faktum og som medspiller, hvad enten der er tale om en skole, en frivillig forening eller en organisation.
  • Værktøj og principper: Jeg tror ikke så meget på best practice som best principle. Derfor får I en række værktøjer i form af 10 principper for en social medie-etik. Lige til at klippe ud og bruge dér, hvor I har behov for den.
Se dette foredrag på Athenas.dk

< Tilbage

Forespørg på foredraget

Her kan du ganske uforpligtende forespørge på foredraget med Henrik Dresbøll. Du kommer i direkte kontakt med Henrik's foredragsformidler, Athenas.